صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 شرکت تامین سرمایه بانک مسکن 600
2 شرکت سرمایه گذاری مسکن 200
3 شرکت کارگزاری بانک مسکن 200