صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری۱ دانلود