صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۷) ۰
۱۶۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ (۲.۱۱) (۲.۵۴) (۹۹.۹۶) (۹۹.۹۹)
۱۶۳ ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۱) ۰
۱۶۴ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۱) ۰
۱۶۵ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۰.۰۸ (۰.۴۲) ۳۳.۸۹ (۷۸.۶۸)
۱۶۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۰.۱۱ ۰.۳۷ ۴۷.۹۳ ۲۷۸.۴۷
۱۶۷ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱.۰۳ ۱.۳ ۴,۰۵۶.۲۶ ۱۱,۱۱۲.۸۴
۱۶۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ (۳.۴۹) (۲.۹۴) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۶۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ (۱.۸۱) (۱.۷۴) (۹۹.۸۷) (۹۹.۸۴)
۱۷۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۷) ۰
۱۷۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۷) ۰
۱۷۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ (۱.۰۸) (۰.۶۶) (۹۸.۱) (۹۱.۲۳)
۱۷۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۱.۰۱ ۰.۵۵ ۳,۸۴۶.۶۱ ۶۳۷.۸۹
۱۷۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱.۲ ۰.۸۵ ۷,۷۰۰.۸۶ ۲,۱۳۰.۶۲
۱۷۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ (۲.۷۴) (۱.۹۳) (۱۰۰) (۹۹.۹۲)
۱۷۶ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ (۰.۸۲) (۰.۴۷) (۹۵.۰۱) (۸۲.۰۶)
۱۷۷ ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹) ۰
۱۷۸ ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹) ۰
۱۷۹ ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹) ۰
۱۸۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱.۱۱ ۰.۵۱ ۵,۵۸۶.۸۷ ۵۴۲.۰۵