صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۷) ۰
۱۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۰.۵۸ ۰.۰۸ ۷۳۲.۰۹ ۳۵.۳۸
۱۰۳ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱.۱۱ ۰.۵۵ ۵,۴۶۰.۷۷ ۶۲۸.۶۶
۱۰۴ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ (۲.۴۳) (۲.۲۱) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۷)
۱۰۵ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (۰.۴۸) (۰.۳۳) (۸۲.۷) (۷۰.۵۸)
۱۰۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۰.۱۷ ۰.۳۲ ۸۷.۷۹ ۲۲۵.۳۶
۱۰۷ ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۸) ۰
۱۰۸ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۹) ۰
۱۰۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۰.۳۸ ۰.۰۹ ۲۹۸.۱۱ ۳۹.۰۴
۱۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۰.۶۴ ۰.۴۵ ۹۰۹.۲۶ ۴۲۴.۰۵
۱۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱.۰۷ ۰.۱۲ ۴,۷۲۸.۳۳ ۵۶.۷۴
۱۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ (۰.۳۶) (۰.۲۶) (۷۲.۹) (۶۱.۹۵)
۱۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ (۰.۳۶) ۰.۰۶ (۷۲.۸۲) ۲۴.۹
۱۱۴ ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲) ۰
۱۱۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۶) ۰
۱۱۶ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۰.۶۵ ۰.۵۳ ۹۶۳.۷۲ ۵۷۸.۲۸
۱۱۷ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۰.۵۹ ۱.۰۱ ۷۶۸.۰۹ ۳,۸۵۲.۹۷
۱۱۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱.۱۸ ۰.۶۵ ۷,۱۶۱.۴ ۹۶۳.۰۷
۱۱۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۰.۰۵ ۰.۱ ۱۸.۷۴ ۴۶.۴۱
۱۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ (۰.۱۱) ۰.۱۳ (۳۳.۹۸) ۶۰.۴۶