صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ (۰.۶۴) (۰.۴۲) (۹۰.۳۷) (۷۸.۴۳)
۸۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ (۰.۰۶) (۰.۳۱) (۲۰.۰۲) (۶۸.۰۷)
۸۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۹) ۰
۸۴ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۰.۳۹ (۰.۰۴) ۳۲۰.۷۳ (۱۴.۳۷)
۸۵ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۸) ۰
۸۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۸) ۰
۸۷ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۸) ۰
۸۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۰.۶۵ ۰.۰۹ ۹۵۶.۰۶ ۳۸.۴۸
۸۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۰.۴۳ ۰.۲۲ ۳۸۶.۴۱ ۱۲۴.۳۵
۹۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۰.۹۳ ۰.۴۴ ۲,۸۷۹.۸۶ ۳۹۲.۳۵
۹۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ (۱.۷) (۱.۵۶) (۹۹.۸۱) (۹۹.۶۸)
۹۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ (۰.۶۵) (۰.۲۷) (۹۰.۷۴) (۶۳.۲۹)
۹۳ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۴) ۰
۹۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۴) ۰
۹۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ (۰.۴۱) ۰.۰۹ (۷۷.۶۹) ۳۸.۱۴
۹۶ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۰.۱۴ ۰.۲۱ ۶۵.۲۹ ۱۱۴.۶۶
۹۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ (۱.۳) (۰.۶۱) (۹۹.۱۴) (۸۹.۲۶)
۹۸ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ (۰.۳۸) (۱.۰۳) (۷۵.۳۹) (۹۷.۷۵)
۹۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۰.۴۵ (۰.۲۸) ۴۲۰.۷۲ (۶۴.۶۳)
۱۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۷) ۰