صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۰.۰۶ ۰.۳ ۲۳.۴۱ ۱۹۸.۰۲
۴۲ ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۲) ۰
۴۳ ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۲) ۰
۴۴ ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۲) ۰
۴۵ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۲) ۰
۴۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۰ ۰ (۱.۷۳) ۰
۴۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱.۸۳ ۱.۵۷ ۷۴,۵۷۳.۲۶ ۲۹,۲۸۸.۸۴
۴۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱.۴۹ ۱.۹۶ ۲۲,۱۵۸.۱۸ ۱۱۸,۰۰۴.۲۱
۴۹ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۰.۷۵ ۰.۸۲ ۱,۴۱۶.۶ ۱,۸۴۶.۸۲
۵۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۰.۶۸ ۱.۱۹ ۱,۰۷۸.۰۲ ۷,۳۵۴.۰۹
۵۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۲) ۰
۵۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۲) ۰
۵۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱.۰۵ ۰.۷۲ ۴,۳۹۸.۷۸ ۱,۲۶۲.۵۱
۵۴ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۰.۹۵ ۰.۳۲ ۳,۰۷۷.۵۲ ۲۲۲.۷۶
۵۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۲.۱۴ ۱.۷۶ ۲۲۳,۳۱۸.۹۲ ۵۹,۰۲۱.۶۶
۵۶ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱.۵ ۰.۹ ۲۲,۴۶۸.۲۲ ۲,۵۰۸.۸۴
۵۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۰.۳۵ ۰.۱۱ ۲۵۷.۸۲ ۴۹.۸۱
۵۸ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۹) ۰
۵۹ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۹) ۰
۶۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۰.۲۳ ۰.۱۴ ۱۲۸.۱۸ ۶۸.۷۴