صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ (۰.۰۹) ۰.۴۵ (۲۹.۱۷) ۴۱۷.۷۷
۲۲ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۰.۵۹ ۰.۶۳ ۷۵۲.۱۸ ۸۹۴.۱۶
۲۳ ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۳) ۰
۲۴ ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۳) ۰
۲۵ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۲.۱۶ ۱.۸۷ ۲۴۰,۱۷۱.۱۹ ۸۵,۱۲۵.۹۴
۲۶ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱.۱۷ ۰.۹۷ ۶,۷۶۸.۳۹ ۳,۳۰۹.۴۹
۲۷ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۰.۳۲ ۰.۲۸ ۲۲۲.۷ ۱۷۳.۴۱
۲۸ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۰.۵۹ ۰.۸۲ ۷۵۶.۸۵ ۱,۹۰۳.۸
۲۹ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۰.۸۳ ۰.۶۸ ۱,۹۷۰.۱ ۱,۰۷۳.۷۶
۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۹) ۰
۳۱ ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲) ۰
۳۲ ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲) ۰
۳۳ ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲) ۰
۳۴ ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲) ۰
۳۵ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ (۰.۱۵) (۰.۰۴) (۴۱.۵) (۱۴.۰۵)
۳۶ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۲.۲۲ ۲.۱ ۳۰۷,۵۵۰.۳۹ ۱۹۸,۱۳۲.۹۷
۳۷ ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۹) ۰
۳۸ ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۹) ۰
۳۹ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۰.۵۷ ۰.۹۹ ۶۹۳.۰۱ ۳,۵۱۷.۵۴
۴۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۰.۸۹ ۰.۳۲ ۲,۴۶۲ ۲۲۰.۰۳