صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۳۴۱ ۱۳۸۸/۱۲/۲۱ ۰.۰۲ ۰ ۶.۲۷ ۰
۳۳۴۲ ۱۳۸۸/۱۲/۲۰ ۰.۱۱ ۰ ۴۶.۷۲ ۰
۳۳۴۳ ۱۳۸۸/۱۲/۱۹ (۰.۰۳) ۱.۱۳ (۹.۴۴) ۶,۰۳۶.۷۱
۳۳۴۴ ۱۳۸۸/۱۲/۱۸ ۰.۰۲ ۰ ۶.۴۷ ۰
۳۳۴۵ ۱۳۸۸/۱۲/۱۷ ۰.۰۲ ۰.۴۸ ۶.۴۳ ۴۶۵.۸۴
۳۳۴۶ ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ ۰.۱ ۰ ۴۲.۷۲ ۰