صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۳۲۱ ۱۳۸۹/۰۱/۱۲ ۰ ۰ (۱.۸) ۰
۳۳۲۲ ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ ۰.۷۶ ۰.۶۱ ۱,۴۶۴.۸ ۸۰۷.۸۹
۳۳۲۳ ۱۳۸۹/۰۱/۱۰ ۰.۰۳ ۰.۳۴ ۱۱.۷ ۲۴۰.۳۱
۳۳۲۴ ۱۳۸۹/۰۱/۰۹ ۱.۴۱ ۲.۲۹ ۱۶,۳۴۲.۹ ۳۸۹,۳۶۱.۵۶
۳۳۲۵ ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ ۱.۲۶ ۰ ۹,۶۲۲.۹۸ ۰
۳۳۲۶ ۱۳۸۹/۰۱/۰۷ ۰.۸۸ ۰ ۲,۳۶۴.۴۵ ۰
۳۳۲۷ ۱۳۸۹/۰۱/۰۶ ۰ ۰ (۰.۶۵) ۰
۳۳۲۸ ۱۳۸۹/۰۱/۰۵ ۰ ۰ (۰.۶۵) ۰
۳۳۲۹ ۱۳۸۹/۰۱/۰۴ ۰ ۰ (۰.۶۵) ۰
۳۳۳۰ ۱۳۸۹/۰۱/۰۳ ۰ ۰ (۰.۶۵) ۰
۳۳۳۱ ۱۳۸۹/۰۱/۰۲ ۰ ۰ (۰.۶۵) ۰
۳۳۳۲ ۱۳۸۹/۰۱/۰۱ ۰ ۰ (۰.۶۵) ۰
۳۳۳۳ ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ ۰ ۰ (۰.۶۹) ۰
۳۳۳۴ ۱۳۸۸/۱۲/۲۸ ۰ ۰ (۰.۶۵) ۰
۳۳۳۵ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ ۰ ۰ (۰.۶۵) ۰
۳۳۳۶ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ ۰.۴۳ ۰.۰۲ ۳۷۷.۱۸ ۹.۴۵
۳۳۳۷ ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ (۰.۰۲) ۰ (۶.۰۶) ۰
۳۳۳۸ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ (۰.۰۲) (۰.۱۲) (۶.۹۸) (۳۶.۳۱)
۳۳۳۹ ۱۳۸۸/۱۲/۲۳ (۰.۳۱) ۰.۸۷ (۶۸.۳۵) ۲,۲۸۶.۶۱
۳۳۴۰ ۱۳۸۸/۱۲/۲۲ (۰.۰۳) (۰.۰۵) (۹.۸۶) (۱۶.۸۷)