صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۲۸۱ ۱۳۸۹/۰۲/۲۱ (۱.۵۹) ۰.۲۳ (۹۹.۷۱) ۱۲۹.۹۳
۳۲۸۲ ۱۳۸۹/۰۲/۲۰ (۰.۵۷) ۱.۲۹ (۸۷.۵۱) ۱۰,۵۰۰.۸۴
۳۲۸۳ ۱۳۸۹/۰۲/۱۹ ۰.۸۷ ۰ ۲,۲۲۷.۷۶ ۰
۳۲۸۴ ۱۳۸۹/۰۲/۱۸ (۰.۶۳) (۰.۱۷) (۹۰.۰۶) (۴۷.۰۹)
۳۲۸۵ ۱۳۸۹/۰۲/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۴.۴۷) ۰
۳۲۸۶ ۱۳۸۹/۰۲/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۴.۴۴) ۰
۳۲۸۷ ۱۳۸۹/۰۲/۱۵ (۱.۴) (۰.۶۵) (۹۹.۴۲) (۹۰.۹۱)
۳۲۸۸ ۱۳۸۹/۰۲/۱۴ ۱.۴۹ ۰.۱۷ ۲۲,۱۴۷.۱۵ ۸۷.۲۴
۳۲۸۹ ۱۳۸۹/۰۲/۱۳ ۱.۱۷ ۰.۷۹ ۶,۹۶۴.۸۶ ۱,۶۳۸.۴۵
۳۲۹۰ ۱۳۸۹/۰۲/۱۲ ۰.۴۶ ۰ ۴۳۵.۳۶ ۰
۳۲۹۱ ۱۳۸۹/۰۲/۱۱ ۱ (۰.۷۸) ۳,۶۱۳.۱۹ (۹۴.۲۳)
۳۲۹۲ ۱۳۸۹/۰۲/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸) ۰
۳۲۹۳ ۱۳۸۹/۰۲/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸) ۰
۳۲۹۴ ۱۳۸۹/۰۲/۰۸ (۰.۲۶) (۰.۹) (۶۱.۹۲) (۹۶.۲۸)
۳۲۹۵ ۱۳۸۹/۰۲/۰۷ ۰.۹۹ ۰.۰۷ ۳,۵۰۰.۰۸ ۳۰.۸۱
۳۲۹۶ ۱۳۸۹/۰۲/۰۶ ۱.۷۵ ۰.۵۴ ۵۶,۸۶۳.۷۹ ۶۱۰.۵۳
۳۲۹۷ ۱۳۸۹/۰۲/۰۵ ۰.۶۲ (۰.۱۹) ۸۵۷.۱۸ (۴۹.۸۵)
۳۲۹۸ ۱۳۸۹/۰۲/۰۴ ۰.۵۸ (۰.۳۵) ۷۲۷.۳۹ (۷۲.۰۸)
۳۲۹۹ ۱۳۸۹/۰۲/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۰۳ ۰
۳۳۰۰ ۱۳۸۹/۰۲/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۰۶ ۰