صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۲۴۱ ۱۳۸۹/۰۳/۳۰ (۰.۸۱) ۰ (۹۴.۷۹) ۰
۳۲۴۲ ۱۳۸۹/۰۳/۲۹ (۰.۷۱) (۰.۲۲) (۹۲.۴۹) (۵۴.۹۹)
۳۲۴۳ ۱۳۸۹/۰۳/۲۸ (۰.۰۲) ۰ (۵.۴۱) ۰
۳۲۴۴ ۱۳۸۹/۰۳/۲۷ (۰.۰۲) ۰ (۵.۴۴) ۰
۳۲۴۵ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ (۰.۶۵) ۰.۵۸ (۹۰.۸۱) ۷۳۸.۸
۳۲۴۶ ۱۳۸۹/۰۳/۲۵ ۱.۳۱ ۰ ۱۱,۵۶۰.۱۶ ۰
۳۲۴۷ ۱۳۸۹/۰۳/۲۴ ۰.۹۶ ۰.۷۶ ۳,۱۸۰.۱۲ ۱,۵۰۳.۰۴
۳۲۴۸ ۱۳۸۹/۰۳/۲۳ ۰.۹۹ ۰.۸۹ ۳,۴۹۸.۸۹ ۲,۴۴۵.۶
۳۲۴۹ ۱۳۸۹/۰۳/۲۲ ۰.۹۲ ۰ ۲,۷۱۶.۳۷ ۰
۳۲۵۰ ۱۳۸۹/۰۳/۲۱ (۰.۰۲) ۰ (۵.۷۸) ۰
۳۲۵۱ ۱۳۸۹/۰۳/۲۰ (۰.۰۲) ۰ (۵.۸۱) ۰
۳۲۵۲ ۱۳۸۹/۰۳/۱۹ (۱.۲۷) (۰.۶۶) (۹۹.۰۶) (۹۱.۱۵)
۳۲۵۳ ۱۳۸۹/۰۳/۱۸ ۰.۰۹ ۰.۱ ۳۷.۵۴ ۴۱.۶۸
۳۲۵۴ ۱۳۸۹/۰۳/۱۷ (۰.۲۱) (۰.۲۱) (۵۴.۲۷) (۵۳.۱۶)
۳۲۵۵ ۱۳۸۹/۰۳/۱۶ ۰.۰۱ (۰.۱۲) ۵.۵۴ (۳۶.۶۱)
۳۲۵۶ ۱۳۸۹/۰۳/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲) ۰
۳۲۵۷ ۱۳۸۹/۰۳/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲) ۰
۳۲۵۸ ۱۳۸۹/۰۳/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲) ۰
۳۲۵۹ ۱۳۸۹/۰۳/۱۲ ۰.۸۶ ۰.۵۲ ۲,۱۹۶.۴۹ ۵۶۴.۵۵
۳۲۶۰ ۱۳۸۹/۰۳/۱۱ ۰.۹۲ ۰.۵ ۲,۷۵۱.۹۲ ۵۲۵.۶۴