صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۲۲۱ ۱۳۸۹/۰۴/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۳) ۰
۳۲۲۲ ۱۳۸۹/۰۴/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۶) ۰
۳۲۲۳ ۱۳۸۹/۰۴/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۶) ۰
۳۲۲۴ ۱۳۸۹/۰۴/۱۶ ۰.۸۶ ۱.۰۱ ۲,۱۷۷.۱۴ ۳,۸۱۹.۹۹
۳۲۲۵ ۱۳۸۹/۰۴/۱۵ ۰.۶۷ ۰.۱۳ ۱,۰۴۳.۲۷ ۵۸.۶
۳۲۲۶ ۱۳۸۹/۰۴/۱۴ ۰.۳۱ ۰.۳۴ ۲۰۶.۵۷ ۲۴۲.۴۷
۳۲۲۷ ۱۳۸۹/۰۴/۱۳ (۰.۴۴) (۰.۳۹) (۷۹.۷۲) (۷۶.۰۵)
۳۲۲۸ ۱۳۸۹/۰۴/۱۲ (۰.۴۱) ۰.۴ (۷۸.۰۱) ۳۳۰.۲۹
۳۲۲۹ ۱۳۸۹/۰۴/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۷) ۰
۳۲۳۰ ۱۳۸۹/۰۴/۱۰ (۰.۰۱) (۰.۳۴) (۲.۶۷) (۷۱.۰۲)
۳۲۳۱ ۱۳۸۹/۰۴/۰۹ (۰.۱۲) ۰.۰۵ (۳۴.۶۳) ۱۹.۲
۳۲۳۲ ۱۳۸۹/۰۴/۰۸ (۰.۸۳) ۰.۳۱ (۹۵.۲۴) ۲۰۵.۲۲
۳۲۳۳ ۱۳۸۹/۰۴/۰۷ (۱.۵۴) (۰.۰۱) (۹۹.۶۶) (۵.۱۵)
۳۲۳۴ ۱۳۸۹/۰۴/۰۶ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۲۱.۵۲ ۴۰.۸۴
۳۲۳۵ ۱۳۸۹/۰۴/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۴) ۰
۳۲۳۶ ۱۳۸۹/۰۴/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۷) ۰
۳۲۳۷ ۱۳۸۹/۰۴/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۷) ۰
۳۲۳۸ ۱۳۸۹/۰۴/۰۲ ۱.۱۳ ۰.۹۷ ۵,۸۶۶.۹۹ ۳,۲۵۶.۰۲
۳۲۳۹ ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ ۰.۶۴ ۰.۶۶ ۹۲۶.۰۵ ۹۸۹.۶۸
۳۲۴۰ ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ (۰.۷۹) (۰.۵۸) (۹۴.۵۲) (۸۸.۱۶)