صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۱۸۱ ۱۳۸۹/۰۵/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۴.۷۹) ۰
۳۱۸۲ ۱۳۸۹/۰۵/۲۷ ۰.۹۵ ۰.۵۸ ۳,۰۲۱.۷۳ ۷۳۸.۳۶
۳۱۸۳ ۱۳۸۹/۰۵/۲۶ ۱.۵۱ ۰.۸۶ ۲۴,۰۰۴.۰۱ ۲,۱۶۲.۸۴
۳۱۸۴ ۱۳۸۹/۰۵/۲۵ ۱.۱۷ ۰.۳۹ ۶,۸۵۷.۶۵ ۳۲۰.۰۶
۳۱۸۵ ۱۳۸۹/۰۵/۲۴ (۱.۵۵) (۰.۹۷) (۹۹.۶۶) (۹۷.۱۴)
۳۱۸۶ ۱۳۸۹/۰۵/۲۳ (۱.۳۷) (۰.۷۷) (۹۹.۳۵) (۹۴)
۳۱۸۷ ۱۳۸۹/۰۵/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۲) ۰
۳۱۸۸ ۱۳۸۹/۰۵/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۴) ۰
۳۱۸۹ ۱۳۸۹/۰۵/۲۰ ۰.۲۲ ۰.۹۱ ۱۲۳.۴۷ ۲,۶۵۴.۹۹
۳۱۹۰ ۱۳۸۹/۰۵/۱۹ ۱.۵۹ ۱.۳ ۳۱,۷۸۱.۲۶ ۱۰,۹۰۱.۵۷
۳۱۹۱ ۱۳۸۹/۰۵/۱۸ ۰.۹ ۰ ۲,۵۳۰.۲۶ ۰
۳۱۹۲ ۱۳۸۹/۰۵/۱۷ ۰.۱۹ ۰.۱۲ ۱۰۱.۰۶ ۵۴.۴۹
۳۱۹۳ ۱۳۸۹/۰۵/۱۶ ۴.۷۲ ۱.۷۷ ۲.۰۵E+۰۹ ۵۹,۴۹۸.۳۵
۳۱۹۴ ۱۳۸۹/۰۵/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۲) ۰
۳۱۹۵ ۱۳۸۹/۰۵/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۵) ۰
۳۱۹۶ ۱۳۸۹/۰۵/۱۳ ۰.۰۶ ۰.۲۲ ۲۴ ۱۲۴.۹۳
۳۱۹۷ ۱۳۸۹/۰۵/۱۲ ۰.۵۸ ۱.۲۷ ۷۳۸.۰۱ ۹,۷۷۹.۴۶
۳۱۹۸ ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ ۰.۳۸ ۱.۳۱ ۳۰۰.۴۱ ۱۱,۵۱۷.۰۷
۳۱۹۹ ۱۳۸۹/۰۵/۱۰ (۰.۱۴) ۰.۱۹ (۳۹.۲۷) ۹۷.۲۱
۳۲۰۰ ۱۳۸۹/۰۵/۰۹ ۰.۰۹ ۰.۲۹ ۳۶.۴ ۱۹۱.۷۵