صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۴.۹۸ ۳.۴۵ ۵.۰۱E+۰۹ ۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶
۲۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۶.۶۷ ۳.۵۵ ۱.۷۲E+۱۲ ۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵
۲۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۳.۳۸ ۲.۱۵ ۱.۸۳E+۰۷ ۲۳۷,۲۳۷.۵۵
۲۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۵.۳۶ ۲.۸۲ ۱.۸۸E+۱۰ ۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱
۲۲۵ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۲.۰۲ ۲.۰۴ ۱۴۵,۷۴۷.۱۷ ۱۵۸,۸۵۹.۶۲
۲۲۶ ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۳) ۰
۲۲۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۳) ۰
۲۲۸ ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۳) ۰
۲۲۹ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱.۱۴ (۰.۴۷) ۶,۱۰۶.۷۳ (۸۲.۱)
۲۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۲.۴۵ ۱.۵۲ ۶۸۰,۶۰۹.۷۶ ۲۴,۲۳۳.۲
۲۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ (۱.۲۷) (۱.۵۲) (۹۹.۰۷) (۹۹.۶۳)
۲۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۰.۷۹ ۱.۹۷ ۱,۶۴۱.۹۱ ۱۲۴,۶۰۸.۲۴
۲۳۳ ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ۰ ۰ (۱.۶۷) ۰
۲۳۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ ۰ ۰ (۱.۶۷) ۰
۲۳۵ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۳.۴۶ ۴.۳۶ ۲.۵۱E+۰۷ ۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴
۲۳۶ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱.۴۶ ۱.۰۷ ۲۰,۰۱۷.۳۱ ۴,۸۳۸.۳۷
۲۳۷ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۲.۳۶ ۳.۳۵ ۵۰۲,۱۷۳.۹۵ ۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲
۲۳۸ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۲.۳۵ ۱.۸۷ ۴۷۷,۴۶۳.۳۸ ۸۵,۲۰۷.۶۴
۲۳۹ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۳.۱۷ ۱.۳۹ ۸.۸۴E+۰۶ ۱۵,۳۳۷.۰۹
۲۴۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ۰ ۰ (۰.۶۸) ۰