صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱.۷۶ ۱.۲۴ ۵۹,۰۴۸.۱۱ ۸,۷۶۳.۲۳
۲۰۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۳.۱۴ ۳.۳ ۸E+۰۶ ۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶
۲۰۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ (۰.۲۱) (۰.۱۲) (۵۳.۵۶) (۳۵.۰۲)
۲۰۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ (۳.۶۲) (۳.۳۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲۰۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹) ۰
۲۰۶ ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۷) ۰
۲۰۷ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ (۰.۴۷) ۰.۰۹ (۸۲.۲۲) ۴۰.۳۷
۲۰۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۲.۲۶ ۳.۲۳ ۳۴۶,۷۸۸.۳۶ ۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲
۲۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ (۱.۱۶) (۰.۷) (۹۸.۶) (۹۲.۲۸)
۲۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ (۳.۴۷) (۴.۱۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲۱۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ (۰.۴۸) (۰.۷۹) (۸۲.۴۷) (۹۴.۵۶)
۲۱۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۵) ۰
۲۱۳ ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۴) ۰
۲۱۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ (۱.۶) (۱.۴۳) (۹۹.۷۲) (۹۹.۴۹)
۲۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ (۳.۳۸) (۳.۶۹) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲۱۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۰.۶۱ ۰.۱۹ ۸۱۷.۶۶ ۱۰۱.۹۸
۲۱۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۴.۶ ۴.۱۱ ۱.۳۵E+۰۹ ۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷
۲۱۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۳.۴۱ ۳.۷۵ ۲.۰۴E+۰۷ ۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸
۲۱۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۲) ۰
۲۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۳) ۰