صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر دعوت سهامداران ممتاز به مجمع مورخ 1397/12/25
منبع -
مقدمه به استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن می رساند مجمع این صندوق جهت تغییر نوع صندوق، افزودن ویژگی پیش بینی سود با نرخ 15 درصد، پرداخت نقدی به سرمایه گذاران طی دوره فعالیت در مقاطع ماهانه ساعت 13 روز شنبه مورخ 1397/12/25 در محل تهران،سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان معارف، ش...
متن خبر
پیوست