صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر دعوت سهامداران ممتاز به مجمع مورخ 1397/12/25
منبع -
مقدمه به استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن می رساند مجمع این صندوق جهت افزایش حداقل و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1397/12/25 در محل تهران،سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان معارف، شماره 13، طبقه ششم برگزار می گردد.
متن خبر
پیوست