صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر دعوت سهامداران ممتاز به مجمع مورخ 1397/10/22
منبع -
مقدمه به استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن می رساند مجمع این صندوق جهت تصویب صورتهای مالی، تغییر حسابرس و سایر مواردی که در اختیار مجمع است ساعت 14 روز شنبه مورخ1397/10/22 در محل تهران،سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان معارف، شماره 13، طبقه پنجم برگزار می گردد.
متن خبر
پیوست