صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت سهامداران ممتاز به مجمع مورخ 1397/07/10
منبع <script src="/script/excanvas.compiled.js" type="text/javascript"></script>
مقدمه به استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن می رساند مجمع این صندوق جهت تجزیه واحدهای سرمایه گذاری این صندوق به نسبت حداکثر 1به 4 و سایر مواردی که در اختیار مجمع است ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 1397/07/10 در محل تهران،سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان معارف، شماره 13، طبقه پنجم برگ...
متن خبر
پیوست