صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر دعوت سهامداران ممتاز به مجمع مورخ 1397/06/31
منبع -
مقدمه به استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن می رساند مجمع این صندوق جهت تجزیه واحدهای سرمایه گذاری این صندوق به نسبت 1به 4 و سایر مواردی که در اختیار مجمع است ساعت 13 روز شنبه مورخ 1397/06/31 در محل تهران،سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان معارف، شماره 13، طبقه ششم برگزار می گردد
متن خبر
پیوست