صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه
عنوان خبر تغییرات صندوق مصوب مجمع 25 تیر 1396
منبع -
مقدمه مصوبات مجمع صندوق سرمایه گداری مشترک بانک مسکن بعد از تائید سازمان در امیدنامه و اساسنامه صندوق به شرح زیر تغییر نمود.
متن خبر

مصوبات:

- تغییر مدیر صندوق از شرکت کارگزاری بانک مسکن به شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

- تمدید مدت فعالیت صندوق برای مدت سه سال

- انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق از گروه مالی بانک مسکن به شرکت تامین سرمابه بانک مسکن

تغییر محل اقامت صندوق به آدرس:

سعادت آباد بلوار فرهنگ خیابان معارف پلاک 13

پیوست
مشاهده پیوست