صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تغییر حسابرس صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن
منبع -
مقدمه تغییر حسابرس صندوق در مجمع 94/06/18
متن خبر

بنا به تصمیمات مجمع  صندوق ، مورخ 16 شهریور 1394 حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی رهیافت به موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تغییر کرد.

پیوست
مشاهده پیوست