صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق
عنوان خبر آگهی تغییرات مصوبات مجمع 19 آذر 1393 در روزنامه کثیرالانتشار صندوق
منبع -
مقدمه آگهی تغییرات مصوبات مجمع 19 آذر 1393 در روزنامه کثیرالانتشار صندوق
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست