صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق
عنوان خبر برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در 26 فروردین 1394
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در روز چهارشنبه 1394/01/26 برگزار شد.
متن خبر

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در روز چهارشنبه 1394/01/26 برگزار شد و تصمیمات زیر به تصویب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رسید:

- افزایش سقف تسهیلات کوتاه مدت دریافتنی صندوق به 15 درصد ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن محدودیت های اعلام شده توسط اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید .بدین منظور افزایش یک تبصره به ماده 61 و اصلاح ماده 62  به شرح زیر در اساسنامه اعمال می شود:

- تبصره ماده 61 : علاوه بر تسهیلات اخذ شده در این ماده مدیر می تواند با تایید متولی تا سقف 15 درصد خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری نسبت به اخذ تسهیلات کوتاه مدت اقدام نماید. تسهیلات موضوع این تبصره صرفا قابل سرمایه‌گذاری در "اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز از سازمان" می‌باشد.

- ماده 62 : در صورت خرید اقساطی اوراق بهادار توسط مدیر، با لحاظ تسهیلات ماده 61 و سایر بدهی‌های صندوق، کل بدهی‌های صندوق پس از کسر تسهیلات ماده 61، در هیچ زمان نمی تواند از 15 درصد ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران بیشتر شود.

تغییرات امیدنامه:
تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق به روزنامه اطلاعات
پیوست
مشاهده پیوست