صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در تاریخ 93/6/26 - خبر مربوط به تغییرات امیدنامه
منبع -
مقدمه برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در تاریخ 93/6/26 برگزار شد
متن خبر

برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در تاریخ 93/6/26 برگزار شد

طی این مجمع تصمیمات زیر به تصویب کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رسید:

4-1-  مبلغ حق الزحمه حسابرس در بند 8-3 امیدنامه از مبلغ 50 میلیون ریال به مبلغ 65 میلیون ریال.

4-2- حذف قسمت مربوط به دریافت کارمزد ثابت و متغیر صدور و ابطال از جانب مدیر در بند 8-4 امیدنامه.

4-3- صندوق می تواند به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در سبد دارایی صندوق ، تا سقف دارایی هر سهم در صندوق اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی آن سهم نمایند. بدین منظورت تغییرات زیر در امیدنامه اعمال خواهد شد :

4-3-1- اضافه شدن بند 2-2-6 در فهرست موضوعات مجاز برای سرمایه گذاری صندوق به شرح زیر :

" اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی سهام در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران ، صرفا به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در صندوق سرمایه گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی سهام صرفا به منظور بستن موقعیت های فروشی که قبلا در قراردادهای آتی سهام اتخاذ نموده اند. "

 

4-3-2- اضافه شدن بند 2-5 به انتهای بند های مربوط به اهداف و استراتژی های صندوق به شرح زیر :

 

" مدیر می تواند به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در سبد دارایی صندوق ، در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران شرکت نموده و تا سقف دارایی هر سهم در صندوق اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی آن سهم نماید . در هر زمان باید تعداد سهام در موقعیت های فروش باز صندوق در قراردادهای آتی ، از تعداد همان نوع سهم که در سبد دارایی صندوق قرار دارد کمتر باشد .در صورتی که در اثر فروش سهام ، تعداد سهام موجود در سبد دارایی از تعداد سهامی که صندوق در قراردادهای آتی متعهد به فروش آنها شده است ، کمتر گردد ؛ مدیر موظف است قبل از فروش سهام ، با اتخاذ موقعیت تعهد خرید در قراردادهای آتی سهام ، تعداد سهامی که صندوق در قرارداد آتی متعهد به فروش آن شده است را به میزان کافی کاهش دهد."

پیوست
مشاهده پیوست