صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در تاریخ 93/6/26 - خبر مربوط به تغییرات اساسنامه
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در تاریخ 26 شهریور 1393 به منظور برخی تغییرات در اساسنامه و امید نامه برگزار گردید
متن خبر

با تغییر بند 3-1 پیوست یک اساسنامه، حداقل سرمایه گذاری در صندوق از ده واحد به یک واحد کاهش یافت و با موافقت سازمان این تغییر در اداره ثبت شرکتها بر اساسنامه اعمال خواهد شد.

پیوست