صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن
منبع -
مقدمه بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن
متن خبر

بنا به دستور عمل سازمان بورس و اوراق بهادار بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن ارائه می گردد.

 

پیوست
مشاهده پیوست