صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع عمومی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1392
منبع -
مقدمه مجمع عمومی سالیانه صندوق برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1392 برگزار شد.
متن خبر

مجمع عمومی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1392 تشکیل گردید. در این جلسه ابتدا گزارش عملکرد صندوق و همچنین گزارش حسابرس مستقل استماع گردید و سپس تصمیمات زیر به تصویب رسید:

1- دوره فعالیت صندوق برای دو سال دیگر تمدید شد

2- تصمیم گیری در مورد ارکان صندوق به زمانی دیگر ( قبل از سال شمسی) موکول شد

3- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1392 به تصویب رسید

4- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار تعیین شد.

پیوست
مشاهده پیوست