صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه
عنوان خبر تغییر در بند 8-3 امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن
منبع -
مقدمه تغییر در بند 8-3 امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن مربوط به حق الزحمه حسابرس
متن خبر

طی تصمیم صورت گرفته در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن ، بند 8-3 امیدنامه مربوط به حق الزحمه حسابرس از مبلغ 25 میلیون ریال به 50 میلیون ریال تغییر کرد.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این افزایش هزینه را با رعایت قوانین و مقررات بلامانع دانست.

پیوست
مشاهده پیوست