صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ AsasName اساسنامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۱/۱۵ تمدید دوره فعالیت تغییرات اساسنامه
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ تغییرات در اساسنامه تغییرات اساسنامه
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ افزایش سقف تسهیلات تغییرات اساسنامه