صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۰۹ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ تغییر ضامن نقدشوندگی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ تغییر ضامن نقدشوندگی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ تغییرات در امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن تغییرات امیدنامه