اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 13,954
تعداد واحدهای باقی مانده: 36,046
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 135,164,504,560
قیمت صدور هر واحد (ریال): 9,830,728
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 9,686,434
قیمت آماری هر واحد (ریال): 9,686,434
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک مسکن
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری ابن سینا مدبر ( سهامی خاص)
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : احمدرضا کریمی اشنی ,محسن قاسمی ارمکی ,مهدی محمودیان
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : تامین سرمایه بانک مسکن
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/16
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/27 9,830,728 9,686,434 0 0 28,656 0 14,702 13,954 135,164,504,560
  2 1396/12/26 9,778,785 9,635,177 0 0 28,656 0 14,702 13,954 134,449,262,598
  3 1396/12/25 9,828,418 9,683,645 0 0 28,656 0 14,702 13,954 135,125,586,988
  4 1396/12/24 9,829,263 9,684,490 0 0 28,656 0 14,702 13,954 135,137,372,707
  5 1396/12/23 9,830,082 9,685,309 0 0 28,656 0 14,702 13,954 135,148,796,564
  6 1396/12/22 9,821,636 9,676,995 0 0 28,656 0 14,702 13,954 135,032,789,846
  7 1396/12/21 9,857,486 9,712,362 0 0 28,656 0 14,702 13,954 135,526,297,488
  8 1396/12/20 9,897,388 9,750,317 0 0 28,656 0 14,702 13,954 136,055,923,714
  9 1396/12/19 9,977,387 9,829,138 0 0 28,656 0 14,702 13,954 137,155,788,330
  10 1396/12/18 10,078,372 9,932,618 0 0 28,656 0 14,702 13,954 138,599,752,400
  11 1396/12/17 10,079,121 9,933,367 0 0 28,656 0 14,702 13,954 138,610,209,070
  12 1396/12/16 10,090,817 9,944,005 0 0 28,656 0 14,702 13,954 138,758,648,070
  13 1396/12/15 10,191,528 10,043,968 0 0 28,656 0 14,702 13,954 140,153,526,032
  14 1396/12/14 10,204,620 10,056,684 0 0 28,656 0 14,702 13,954 140,330,962,858
  15 1396/12/13 10,163,725 10,017,796 0 0 28,656 0 14,702 13,954 139,788,329,105
  16 1396/12/12 10,164,041 10,012,490 0 0 28,656 0 14,702 13,954 139,714,290,608
  17 1396/12/11 10,261,092 10,105,808 0 0 28,656 0 14,702 13,954 141,016,449,889
  18 1396/12/10 10,261,685 10,106,402 0 0 28,656 0 14,702 13,954 141,024,737,457
  19 1396/12/09 10,262,279 10,106,996 0 0 28,656 0 14,702 13,954 141,033,015,672
  20 1396/12/08 10,322,309 10,171,886 0 0 28,656 10 14,702 13,954 141,938,498,056
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi